Sakramenty są widzialnymi znakami niewidzialnej łaski Boga, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane Życie Boże. Sakramenty przenikają wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina; są źródłem narodzin i rozwoju chrześcijańskiego życia, wiary, uzdrowienia i daru posłania.

 

Chrzest Święty
Zgłoszenia prosimy składać na miesiąc przed planowaną datą chrztu.

Spowiedź Świeta
Do Sakramentu Spowiedzi można przystąpić 30 minut przed każdą mszą.  Spowiedź odbywa się zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Komunia Święta
Dwuletnią katechezą przygotowującą do I Komunii Św. objęte są dzieci, które ukończyły 7 lat.  Katecheza odbywa się w soboty, w ramach zajęć Katolickiej Polskiej Szkoły Sobotniej.

Bierzmowanie
Dwuletnią katechezą przygotowującą do Sakrementu Bierzmowania objęta jest młodzież, która ukończyła 14 lat.

Sakrament Małżeństwa
Osoby pragnące zawrzeć Sakrament Małżeństwa prosimy o zgłaszanie się do kancelarii najpóźniej 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.  Przynajmniej jedna ze stron powinna być zarejestrowana w parafii.

Sakrament Chorych
Pierwszy piątek miesiąca. W nagłych wypadkach proszę dzwonić o każdej porze tel. 383-3973.
Prosimy o powiadomienie księdza proboszcza o chorych przebywających w domu lub w szpitalu. Obowiązkiem rodziny jest umożliwienie choremu przyjęcia sakramentów.

Kapłan odwiedza wszystkich chorych, bez względu na przynależność do parafii.

Sakrament Namaszczania Chorych udzielany jest wspólnotowo z okazji rekolekcji parafialnych, a indywidualnie po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii parafialnej.

Sakramenty chrztu, I komunii św, bierzmowania oraz małżeństwa udzielane są osobom zarejestrowanym w parafii i aktywnie uczestniczącym w życiu parafialnym.