W skład Rady Parafialnej wchodzą, z urzędu, proboszcz, zarząd parafii oraz osoby wybrane przez wspólnotę parafialną.

Ks. Edward Traczyk
Proboszcz

Manuel Luna
Moderator

Eileen Panacek
Zastępca Moderatora Rady Parafialnej

Donald Horzewski
Trustee

Walter Pawelec
Trustee

Eva Endlich
Trustee

Barbara Charney

Gary Lukowski

Adam Matuszewski

William Polzin